ท่านนายกเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เมื่อคืนวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกการุณ รัตนธรรม ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยท่านายกได้พูดถึงเรื่องการ ปรับปรุงตัวเอง การให้โอกาสตัวเองอีกครั้ง เปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคนใหม่คนดีของสังคม พร้อมทั้งยังได้แนะนำอาชีพและแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งยังซักถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมค่ายอย่างเป็นกันเอง…

Read More

โครงการค่าย อบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกการุณ รัตนธรรมได้เข้าร่วมการเปิดค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้สารเสพติด ที่บ้านหัวนาหมู่ ๖ โดยมีท่านนายอำเภอฝาง ท่านมนัส ขันใสเป็นประธานในพีธีเปิดโครงการ…

Read More

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการปัญหาขยะบนดอยอ่างขาง

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกการุน รัตนธรรม ได้เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการปัญหาขยะบนดอยอ่างขาง ณ ห้องประชุมสโมสรอ่างขาง…

Read More

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน เข้ารวมงานพิธีเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการทำพิธีเฉลิมพระเกียรติ พิธีจุดเทียนชัย ร่วมนามถวายพระพร ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ การมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำตำบลม่อนปิ่น…

Read More

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน เข้ารวมงานพิธีเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ ศาลเจ้าฝาง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการทำพิธีเฉลิมพระเกียรติ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ การมอบรางวัลหมู่บ้านแม่ของแผ่นดิน…

Read More

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหามงคล

วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกการุณ รัตนธรรม และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหามงคล โดยมีท่านนายอำเภอฝาง ท่านมนัส ขันใส เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้จัดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓๘ ไร่…

Read More

การสำรวจและตรวจงานโครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ ๒๘-๒๙ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกการุณ รัตนธรม พร้อมทั้งสมาชิกสภา ได้ตรวจรับงาน ก่อสร้างถนน แบบโอเวอร์เลย์ และ การก่อสร้างการขยายถนนที่หมู่ ๘ บ้านหนองบัว ต่อจากนั้น ท่านนายกได้ออกสำรวจการก่อสร้างถนนเส้นทางหลังโรงสีสมคิด – บ้านห้วยงูกลาง ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจรับงานการก่อสร้างถนนแบบโอเวอร์เลย์ เส้นทางบ้านสาวชาหมู่ ๗ วันต่อมา ท่านนายกได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีดินโคลนติดค้างที่ผิวเส้นทางจราจร จึดได้ออกสำรวจและจะเร่งให้พนักงานมาดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น…

Read More

ท่านนายกสำรวจการตีเส้นทางจราจรและการก่อสร้างถนน

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกการุณ รัตนธรรม ได้ออกสำรวจงานตีเส้นจราจรที่บ้านหนองบัวหมู่ ๘ และได้เดินทางต่อเพื่อไปสำรวจการก่อสร้างถนน เส้นทางบ้านหัวนาหมู่๖ – บ้านสวนชา หมู่๗…

Read More

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านแม่มาวขี้เหล็ก

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ท่านคณะผู้บริหาร ได้ออกตรวจปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณในซอยบ้านแม่มาวขี้เหล็กโดยใช้รถตักหน้าขุดหลังทำการสร้างรางระบายน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำมาวต่อไป…

Read More