โครงการ ป้องกันและกำจัดสารพัดโรคร้ายจากขยะ

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้เป็นประธานเปิดโครงการ ป้องกันและกำจัดสารพัดโรคร้ายจากขยะ ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่…

Read More

สำรวจเส้นทางการสร้างถนน ค.ส.ล. จากหมู่ 12 ตำบลม่อนปิ่น เชื่อม หมู่ที่ 5

วันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ม่อนปิ่น พร้อมทั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำรวจเส้นทางการสร้างถนน ค.ส.ล. จากหมู่ 12 ตำบลม่อนปิ่น เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย…

Read More

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ลงประกาศนี้ จำนวน ๗ ฉบับ ด้วยกัน 1.เรื่อง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประทุมมาวาส 2.เรื่อง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านลานนอก 3.เรื่อง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ 4.เรือง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๑๐ 5.เรือง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๑๓ 6.เรือง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านนอแล หมู่ที่ ๑๔ 7.เรื่อง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ประกาศที่ ๑  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ประกาศที่ ๒  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ประกาศที่ ๓  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ประกาศที่ ๔  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด…

Read More

ร่วมงานรำวงย้อนยุค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2557 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ร่วมงานเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(รำวงย้อนยุค) และได้นำคณะรำวงย้อนยุคตำบลม่อนปิ่นร่วมรำวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ อำเภอใชยปราการ…

Read More

ระบบน้ำดื่มประปา ที่ อบต.ม่อนปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้มีการติดตั้ง ระบบ น้ำดื่มประปา ที่ บริเวณแทงค์น้ำ ด้านหลังอาคารเก่า ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำภาชนะใส่น้ำมาใส่นำเพื่อนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้…

Read More

การเข้าค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัด ฟื้นฟูสารเสพติด รุ่นที่3

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ท่านนิคม ปิ่นหอม ได้ร่วมเปิดค่ายอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บำบัด ฟื้นฟูสารเสพติด รุ่นที่3 โดยมี ท่านมนัส ขันใส ท่านนายอำเภอฝางเป็นประธานในพิธีเปิดค่าย…

Read More

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ลงตรวจการปรับพื้นผิวถนนของหมู่ที่ 5 บ้านลาน

วันที่ 10 กันยายน 2557 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ลงตรวจการปรับพื้นผิวถนนของหมู่ที่ 5 บ้านลาน…

Read More

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 5 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านขอบด้ง และหน่วยงานทหารในพื้นที่ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ลูก เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำแล้วฟื้นฟูระบบนิเวศในธรรมชาติ…

Read More

โครงการอำเภอยิ้ม บ้านป่าคา ม.11 ต.ม่อนปิ่น

วันที่ 5 กันยายน 2557 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้เข้าร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านป่าคา ม.11 ต.ม่อนปิ่น โดยได้นำน้ำสมุนไพร ขนม และ หญ้าหวาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…

Read More

โครงการรำวงย้อนยุคบำบัดโรคบำรุงสุข

วันที่ 4 กันยายน 2557 ชมรมผู้สูงอายุตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับกองทุน สป.สช.อบต.ม่อนปิ่น ได้ดำเนินจัดกิจกรรม “โครงการรำวงย้อนยุคบำบัดโรงบำรุงสุข” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น โดยมีท่านมนัส ขันใส นายอำเภอฝางให้เกียรติเป็นประธาน และมีท่านสุชาติ บัวคำ นายกเทศบาลตำบลไชยปราการ นำคณะรำวงย้อนยุคจากเทศบาลตำบลไชยปราการมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…

Read More