ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป 6) ดาวน์โหลด…

Read More

พิธีมอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ 1.810 กม. ให้กับประชาชนตำบลม่อนปิ่น

วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ 1.810 กม. ให้กับประชาชนตำบลม่อนปิ่น และตำบลสันทราย ณ หมู่ที่ 12 ตำบลม่อนปิ่น และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคารบริการน้ำดื่ม ให้กับโรงเรียนบ้านม่อนปิ่น และโรงเรียนบ้านเวียงหวาย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3  …

Read More

ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ

เรื่อง ประกาศผลผู้สอบผ่านข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ดาวน์โหลด…

Read More

การรับมอบถนนบ้านม่อนปิ่นใต้-ห้วยงูกลาง

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกการุณ รัตนธรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และชาวบ้านได้เข้าร่วมรับมอบถนนเส้นทางบ้านม่อนปิ่นใต้-ห้วยงูกลางเชื่อมต่อตำบล ณ ที่ กองกำลังผาเมือง/กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๒ โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นผู้มอบ…

Read More

พัฒนาสังคมอำเภอฝาง มอบผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียน รร.ป่าคา

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ท่านนายกฯ และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมเป็นเกียรติในการมอบผ้าห่มของพัฒนาสังคมอำเภอฝาง แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนอาโอยาม่า สาขาป่าคา หมู่ที่ 11…

Read More

แจกกระเทียมให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่

เมื่อวันที่ 8/12/2557 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้มอบกระเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหลงฤดู เพื่อนำไปปลูกทดแทนหอมหัวใหญ่ที่เสียหาย…

Read More

ประชุมประชาคมอำเภอสัญจร ณ บ้านป่าคา ตำบลม่อนปิ่น

วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสัญจรอำเภอฝาง เรื่องการจัดระเบียบหมู่บ้านป่าคา หมู่ 11 ตำบลม่อนปิ่น เช่น การขังรวมสัตว์เลี้ยงเพื่อให้เกิดคาวมเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้าน และเพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน์ ราชสุดาฯ ที่จะเสด็จ ณ หมู่บ้านป่าคา ในเดือน มกราคม 2558 ที่จะถึงนี้ พร้อมกันนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฏรที่ประสบภัยหนาว ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวตำบลม่อนปิ่น ณ หมู่บ้านป่าคา ตำบลม่อนปิ่น…

Read More

การถ่ายทำสารคดีตามรอยเท้าพ่อ ที่บ้านขอบดง

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกการุณ รัตนธรรม ได้เดินทางไปถ่ายทำสารคดีตามรอยเท้าพ่อ ที่บ้านขอบดง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง…

Read More