เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ทางเดินและภูมิทัศน์สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ทางเดินและภูมิทัศน์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ลงประกาศนี้ ประกาศ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด…

Read More

การประชุมเพื่อหาทางแก้ไขเกี่ยวกับเส้นทางสัญจรหลัก

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ได้มีการประชุมเพื่อหาทางแก้ไขเกี่ยวกับเส้นทางสัญจรหลัก (แยกฒิลา-บ้านห้วยน้ำริน) ในตำบลม่อนปิ่นโดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ฝ่ายปกครอง ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้…

Read More

งานประเพณียี่เป็งรำลึก

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ได้มีการจัดงานประเพณียี่เป็งรำลึกขึ้นที่ อบต.ม่อนปิ่น โดยมีท่านปลัดอาวุโสเป็นประธานในพิธีเปิด ท่านนายกยังได้ฝากเอดมินกล่าวขอบพระคุณ ข้อความดังนี้ “ขอขอบคุณหน่วยงานองค์กร ทุกภาคที่มีส่วนร่วมกิจกรรมยี่เป็งรำลึก(ลอยกระทง) ของ อบต.ม่อนปิ่น ขอขอบพระคุณท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ท่านส.จ. เจ้าหน้าที่อบต.ม่อนปิ่นพนักงานจ้างทุกส่วน อปพร ร.พ.ม่อนปิ่น ร.พ.สตม่วงชุม กลุ่มแม่บ้านรำวงย้อยยุค ตำรวจชุมชน เจ้าหน้าที่ทหาร สภาวัฒนธรรม สภาเด็ก ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมยี่เป็งรำลึกในครั้งนี้ จากทีมผู้บริหาร อบต.ม่อนปิ่น ขอขอบคุณครับ”…

Read More

พิธีถวายบังคมพระบรมรูปและถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท่านนายกพร้อมทั้งสมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ร่วมประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมรูปและถวายพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ลานที่ว่าการอำเภอฝาง…

Read More

โครงการผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน

เมื่อวันที่ ๒๒ ท่านนายกได้เข้าร่วมโครงการผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ที่ เทศบาลตำบลเมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่…

Read More

สำรวจเส้นทางการสร้างถนน ค.ส.ล. จากหมู่ 12 ตำบลม่อนปิ่น เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย

วันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ม่อนปิ่น พร้อมทั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำรวจเส้นทางการสร้างถนน ค.ส.ล. จากหมู่ 12 ตำบลม่อนปิ่น เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย…

Read More

โครงการ ป้องกันและกำจัดสารพัดโรคร้ายจากขยะ

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้เป็นประธานเปิดโครงการ ป้องกันและกำจัดสารพัดโรคร้ายจากขยะ ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่…

Read More

สำรวจเส้นทางการสร้างถนน ค.ส.ล. จากหมู่ 12 ตำบลม่อนปิ่น เชื่อม หมู่ที่ 5

วันที่ 17 ตุลาคม 2557 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ม่อนปิ่น พร้อมทั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำรวจเส้นทางการสร้างถนน ค.ส.ล. จากหมู่ 12 ตำบลม่อนปิ่น เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย…

Read More

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงาน ตามรายละเอียดแนบท้าย ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ลงประกาศนี้ จำนวน ๗ ฉบับ ด้วยกัน 1.เรื่อง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประทุมมาวาส 2.เรื่อง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านลานนอก 3.เรื่อง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๑๐ 4.เรือง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า หมู่ที่ ๑๐ 5.เรือง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่นชัย หมู่ที่ ๑๓ 6.เรือง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านนอแล หมู่ที่ ๑๔ 7.เรื่อง สอบราคาจ้างทําอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๕ ประกาศที่ ๑  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ประกาศที่ ๒  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ประกาศที่ ๓  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด ประกาศที่ ๔  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด…

Read More